Chèn ảnh vào bài viết trong WordPress

Khi một bài viết được chèn tập tin và hình ảnh minh họa thì chắc chắn người đọc sẽ dễ hiểu và trực quan hơn. Hãy tìm hiểu cách chèn vào bài viết tại đây.

Để chèn ảnh vào bài viết có 3 cách như sau:
Chiều ngang của hình ảnh dài hơn chiều cao của hình ảnh. Và chiều dài hình ảnh tối thiểu 320 pixel và tối đa 1280 pixel

1/ Upload tập tin trực tiếp lên website

Trước tiên bạn vào Thêm media như hình dưới đây:
chen-anh-vao-bai-viet-1
Hình 1: Chèn hình ảnh vào bài viết
Sau đó bạn làm theo thứ tự: Tải tập tin lên -> Chọn tập tin (bạn chọn tập tin mà bạn lưu trong máy tính) như hình sau:
chen-anh-vao-bai-viet-3
Tiếp theo màn hình sẽ hiển thị như hình sau:
chen-anh-vao-bai-viet-4
Sau đó bạn ấn nút -> Chọn ảnh tiêu biểu. Vậy là bài viết của bạn đã hiển thị hình ảnh và tập tin mà bạn muốn đưa lên rồi!

2/ Chèn tập tin đã upload trước đó

Đầu tiên bạn cũng vào Thêm Media như hình 1 -> Thư viện nội dung đa phương tiện (bạn chọn ảnh mà bạn muốn đưa vào) -> ấn Chọn ảnh tiêu biểu như hình dưới đây:
chen-anh-vao-bai-viet-5

3/ Chèn ảnh nhanh trên tên miền Wordpress.com

(ví dụ trang website: kinhnghiemhay123.wordpress.com)
Lưu ý: chuyển sang địa chỉ dạng https://kinhnghiemhay123.wordpress.com/wp-admin/

Đầu tiên, bạn tìm kiếm và copy địa chỉ hình ảnh cần chèn (chiều ngang dài hơn chiều cao của hình ảnh).

Sau đó, bạn trở lại trang đang viết. Ở đây là kinhnghiemhay123.wordpress.com.

Add Media -> Upload Files -> Select Files -> Ctr + V -> Open


Ctrl + V: đường link sao chép địa chỉ hình ảnhQuan trọng là phải có ít nhất là tiêu đề ảnh, thẻ alt text, caption
Title tiêu đề ảnh: [từ khóa] + chữ số/tên hình ảnh
ví dụ: viet-bai-1
viết bài blogger
Alt Text: phần mô tả hình ảnh, mô tả bài viết,
ví dụ: viet-bai-chuan-seo
viết bài chuẩn seo
Caption: phần chữ hiển thị dưới hình ảnh.
Size: thống nhất chiều ngang các chiều ngang sao cho bài nó đẹp.Previous
Next Post »
0 Komentar