Hướng dẫn sửa lỗi font chữ trong Blogger dễ thực hiện thành công

Hướng dẫn sửa lỗi font chữ trong Blogger

Khi bạn sử dụng Template Blogger tải trên mạng thì nó thường sử dụng font chữ ít hỗ trợ tiếng Việt, và gây ra tình trạng font chữ không đều, font chữ bị cách, font chữ lên xuống thất thường....rất khó chịu. Vì vậy hôm nay mình gợi ý cách sửa lỗi font chữ trong Blogger để các bạn tham khảo.

Cách 1: Cách sửa lỗi font chữ trong Blogger trong phần Body

Đầu tiên, bạn vào trang quản trị Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML

Vào giao diện chỉnh sửa HMTL
Sau đó, bạn nhấp chuột trái vào giao diện chính sửa HTML -> Ctr + F để tìm kiếm.với cụm từ "http://fonts.googleapis.com/css?family="
Do đoạn code quy định font chữ Blogger thường có dạng:
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'/>
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato' rel='stylesheet' type='text/css'/>
Tiếp theo, bạn thay thế font chữ Montserrat, Lato, hoặc bất kì font nào nằm sau http://fonts.googleapis.com/css?family=.... bằng các font có hỗ trợ tiếng Việt như Arial, Times, New Times Roman,....
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Arial:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'/>
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Arial' rel='stylesheet' type='text/css'/>
Cuối cùng, bạn bấm "Lưu mẫu" và load lại trang Blogger để xem kết quả nhé
Lưu ý: phần này chỉ thay thế font duy nhất ở nội dung bài viết  body của Blogger.

Nếu bạn không tim thấy đoạn code chứa font hoặc bạn muốn thay đổi toàn bộ font chữ body, header, sidebar, main-wrapper, post-body, footer thì bạn nên tham khảo thêm

Cách 2: Cách sửa lỗi font chữ trong Blogger các phần

Định dạng font-family tiếng Việt cho phần post-body, chúng ta đặt code CSS bên dưới 
.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
vào trước thẻ ]]></b:skin> trong mẫu template của bạn:
...]]></b:skin>
Một số thuộc tính font chữ trong CSS mà bạn cần biết:
font-size: kích thước chữ
font-family: loại font chữ
font-weight: độ in đậm của chữ.
Ví dụ:

font-size: 18px ==> font chữ là 18 pixel
font-family: Arial ==> font chữ dạng Arial
font-weight: bold ==> Chữ in đậm
Chúng ta "Lưu mẫu" và tải lại trang Blogger để sự thay đổi nhé.

Đây là các gợi ý cách sửa lỗi font chữ trong Blogger dơn giản và chỉ cần biết chút về code là bạn tự tay chỉnh sửa font chữ hoạt động như mong muốn. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé !
                                                                                                                                     Tín Gaga

Previous
Next Post »
0 Komentar